Een disclaimer is een algemene verklaring op een website waarin de rechten en plichten beschreven staan van alle betrokken partijen, bijvoorbeeld in de privacyverklaring van de site of in een contract. 

Disclaimer

Deze disclaimer is van toe passing op de website van Chicks & Balances.

De website-inhoud

Chicks & Balances heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Chicks & Balances kan echter geen garantie geven dat de beschikbare informatie op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig is. Er kunnen bovendien geen rechten worden ontleend aan de informatie op de website. Chicks & Balances is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor de programmatuur en eventueel onbereikbaarheid van de website. De hyperlinks die verwijzen naar de website van derden, worden niet door Chicks & Balances gemaakt en/of gecontroleerd. 

Intellectuele eigendomsrechten

De website www.chicksandbalances.nl en de inhoud daarvan, inclusief afbeeldingen, video's, teksten en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten komen toe aan Chicks & Balances, tenzij anders vermeld. De inhoud van deze website mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch door fotokopie├źn, opnamen of op enig andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chicks & Balances.

Wil je content van onze website gebruiken? Stuur een mailtje naar ask@chicksandbalances.nl en vermeld daarin om welke content het gaat en waarvoor je het wenst te gebruiken. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Wijzigingen disclaimer

Chicks & Balances behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Raadpleeg de disclaimer regelmatig, zodat u op de hoogte bent van laatste versie met wijzigingen.

Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht van het bovenstaande kennis te hebben genomen.